Make your own free website on Tripod.com

Donde practicarSede Central: Kurata Dojo


San Isidro:     Kenzen Dojo 

                       Av. Centenario 1160                      Tel. 4-743-6868

                       Horario: Martes / Jueves 19.00 a 20.30

                       Instructor: Roberto Maniscalco

                       E-mail:  Aikido San Isidro

k
A
Retorno a pagina principal